Active Directory Domain Services dostępne w portalu Azure

Tak, nareszcie, użytkownicy i administratorzy subskrypcji CSP (Cloud Solution Provider) mogą zacierać ręce. Usługa AD DS (czyli AD-as-a-Service), która dotychczas była dostępna tylko w portalu klasycznym (Service Manager) jest już dostępna w nowym portalu (Resource Manager). Jest to o tyle ważne, że użytkownik subskrypcji w modelu CSP nie ma dostępo do portalu klasycznego, a usługa […]

Jak dodać do subskrypcji Azure kolejnego administratora z usługi Office365

Jeśli mamy dostęp do subskrypcji Azure – w modelu pay-as-you-go, IUR, MSDN czy dowolnym innym, a następnie aktywujemy dla siebie usługi Office365 to może pojawić się pytanie – jak logować się do Azure za pomocą kont z Office 365, jak połaczyć elementy Office 365 z Azure. Najprostszą drogą jest dodanie konta, które obecnie mamy w […]

Azure AD Connect

Microsoft przygotował narzędzie, które ułatwia przyłączenie własnej domeny AD do Azure AD. W chwili obecnej wersja beta umożliwia podłączenie pojedyńczego lasu AD, ale kolejne wersje będą umożliwiać łączenie domen wielokrotnych. Cała operacja podłączenia składa się w zasadzie z kilku kroków; określenia poświadczeń, ustawień zasad połączenia, nazw domen oraz sposobu identyfikacji użytkowników. Więcej szczegółów znajdziecie pod adresem: http://blogs.technet.com/b/ad/archive/2014/08/04/connecting-ad-and-azure-ad-only-4-clicks-with-azure-ad-connect.aspx

Aktualizacja certyfikatów dla AD FS 2.2

Problem: Po aktualizacji certyfikatów w roli AD FS 2.0 nie zmienia nam się certyfikat widoczny w przeglądarce, lub pojawiają się błedy: An error occurred while using SSL config for socket address 151.24.100.42:6331. The error status code is contained within the returned data. Powód: Aktualizacja certyfikatów SSL w usłudze AD FS 2.2 (Windows 2012 R2) nie aktualizuje […]

Samba 4.0 i serwer Active Directory na Linux

Temat nie jest specjalnie świeży, ale też nie jest o nim specjalnie głośno. Nowa wersja Samba 4.0 pozwala na uruchomienie na serwerze Linux pełnoprawnego kontrolera AD, wraz z GPO, DNS itp. Do tak przygotowanego AD można podłączyć stacje robocze, można też podłączyć inne kontrolery AD – choćby te oparte o Windows Server. Postaram się w […]

Klonowanie kontrolerów Active Directory w Windows Server 2012

Jak można wykonać klona kontrolera domeny wykorzystując Windows Server 2012. Operację można przeprowadzić tylko na wirtualizatorze, który wspiera funkcjonalność VM-Generation-ID – m.in. Hyper-V 3.0 Autoryzuj oryginalny źródłowy kontroler AD poprzez dodanie tego kontrolera do grupy Cloneable Domain Controllers w Active Directory. Potwierdź czy źródłowy kontroler można sklonować, poprzez polecenie PowerShell Get-ADDCCloningExcludedApplicationList Sprawdź czy lista zainstalowanych […]