Aktualizacja certyfikatów dla AD FS 2.2

Problem: Po aktualizacji certyfikatów w roli AD FS 2.0 nie zmienia nam się certyfikat widoczny w przeglądarce, lub pojawiają się błedy: An error occurred while using SSL config for socket address 151.24.100.42:6331. The error status code is contained within the returned data. Powód: Aktualizacja certyfikatów SSL w usłudze AD FS 2.2 (Windows 2012 R2) nie aktualizuje […]

Integracja CRM 2013 i ADFS 3.0 kończy się komunikatem Requested Authentication Method is not supported on the STS

Integracja CRM 2013 i ADFS 3.0 kończy się komunikatem: MSIS7102: Requested Authentication Method is not supported on the STS. Serwer ADFS “nie rozumie” tego co przekazuje mu serwer CRM. Większość porad w Internecie kończy się tym – że ADFS 3.0 nie jest wspierany przez CRM 2013. Jest na rada. W konsoli ADFS należy otworzyć zakładkę […]

ADFS zmiana czasu wygaśnięcia tokena autoryzacji

Aby zwiększyć czas po którym token ADFS wykonujemy prostą modyfikację z poziomu PowerShell. Wartość jest podana w minutach. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TokenLifetime 480 -TargetName TUTAJ_NAZWA_TRUST Pobranie nazw Trust najprościej wykonać poprzez (przy okazji dostaniemy informację o długości życia Token dla danego Trust. Get-ADFSRelyingPartyTrust|fl Name, TokenLifeTime