Konwersja dysków fizycznych do VHD/VHDX

Ukazała się wersja 2.0 narzędzia do konwersji dysków fizycznych do plików VHD/VHDX. Narzędzie jest bardzo proste i może się przydać zarówno przy migracji maszyny P2V jak i w innych pracach administracyjnych jak np. konwersja dysków pass-through do vhdx. Program można pobrać ze strony Sysinternals: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415

ReFS, VHDX i FileIntegrity – maszyna nie wstaje…

Po podłączeniu pliku vhdx na dysku ReFS przy uruchamianiu maszyny możemy napotkać się na następujący komunikat błędu: ‘VMACHINE-NAME’: Attachment ‘xxxxxx\Virtual Hard Disks\xxxxxxx.vhdx’ failed to open because of error: ‘The requested operation could not be completed due to a virtual disk system limitation.  On NTFS, virtual hard disk files must be uncompressed and unencrypted. On ReFS, […]

Windows 2012 R2 – Update

Kolejną nowością w Windows 2012 R2 jest obsługa dysków trybu ReFS również dla Clustered Shadow Volume (CSV). ReFS zapewnia większą wydajność i integralność danych na wolumenach. ReFS jest również dostępny dla Windows 8.1 http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831724.aspx#BKMK_ReFSclient