Write-Back Cache dla Storage Spaces w Windows 2012 R2

O korzyści włączenia mechanizmu Write-Back Cache na Windows Server 2012 już wcześniej pisałem. Mechanizm ten znacząco wpływa na wydajność zapisu danych na macierzy. Chciałbym rozszerzyć tę wiedzę o jeszcze jedną ciekawą właściwość. Tiering danych na macierzy Storage Spaces pozwala na podział danych często używanych (hot) od danych mało używanych (cold) i odpowiednio przechowywanie ich na […]

CSV Cache – zwiększanie wydajności dysków w klastrze

W Windows Server 2012/2012R2 wprowadzono dość ciekawą, ale mało udokumentowaną funkcjonalność, która pozwala na wykorzystanie pamięci RAM serwerów w klastrze dla przyspieszenia operacji zapisu i odczytu na storage. Rozwiązanie generalnie pozwala nawet na kilkakrotnie zwiększenie ilość IOPS dla odczytu i kilkunastoprocentowe dla zapisu. Domyślnie funkcja jest wyłączona (w Windows Server 2012), bowiem jej włączenie i […]

Zmiana rozmiaru dysków na replikowanych maszynach

Windows Server 2012R2 wprowadził przydatną funkcję, która umożliwia zmianę rozmiaru dysków (VHDX) w locie – bez restartu maszyny. Co jeśli maszyna jest replikowana. Po zmianie rozmiaru dysku replika się rozjedzie 🙁 Rozwiązanie: Zmieniamy rozmiar dysku VHDX na serwerze master Zmieniamy rozmiar partycji logicznej na wirtualnej maszynie np. narzędziem Disk Management Zmieniamy rozmiar dysku VHDX na […]

Konwersja dysków fizycznych do VHD/VHDX

Ukazała się wersja 2.0 narzędzia do konwersji dysków fizycznych do plików VHD/VHDX. Narzędzie jest bardzo proste i może się przydać zarówno przy migracji maszyny P2V jak i w innych pracach administracyjnych jak np. konwersja dysków pass-through do vhdx. Program można pobrać ze strony Sysinternals: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415