Menu Zamknij

Klonowanie kontrolerów Active Directory w Windows Server 2012

Jak można wykonać klona kontrolera domeny wykorzystując Windows Server 2012.

 1. Operację można przeprowadzić tylko na wirtualizatorze, który wspiera funkcjonalność VM-Generation-ID – m.in. Hyper-V 3.0
 2. Autoryzuj oryginalny źródłowy kontroler AD poprzez dodanie tego kontrolera do grupy Cloneable Domain Controllers w Active Directory.
 3. Potwierdź czy źródłowy kontroler można sklonować, poprzez polecenie PowerShell
  Get-ADDCCloningExcludedApplicationList
 4. Sprawdź czy lista zainstalowanych aplikacji będzie działać poprawnie jeśli zostanie zmieniona nazwa komputera lub jego SID. Musisz usunąć niekompatybilne oprogramowanie z źródłowego kontrolera DC zanim przeprowadzisz dalsze operacje.Dla pozostałego oprogramowania jeśli jest kompatybilne z procesem klonowania – zaktualizuj listę kompatybilności:
  Get-ADDCCloningExcludedApplicationList –GenerateXML
 5. Skonfiguruj oryginalny kontroler z instrukcjami do konfiguracji klona DC poprzez poniższe polecenie PowerShell. Utworzy ono plik o nazwie DCCloneConfig.xml w katalogu NTDC DIT (domyślnie C:\Windows\NTDS). Przykładowy plik jest dostępny pod adresem C:\Windows\System32\SampleDCCloneConfig.xml
  New-ADDCCloneConfigFile
  -CloneComputerName "Nazwa_nowego_DC" \
  -SiteName "Nazwa_Site_AD" \
  -Static -IPv4Address "Adres_IP_nowego_DC" \
  -IPv4SubnetMask "Maska_podsieci_nowego_DC" \
  -IPv4DefaultGateway "Adres_gateway_nowego_DC" \
  -IPv4DNSResolver "Adres_IP_serwera_DNS" \
  -PreferredWINSServer "Adres_IP_serwera_WINS"
 6. Wyłącz maszynę wirtualną z oryginalnym kontrolerem by przygotować się do klonowania.
  Stop-VM –Name "Nazwa_serwera_DC" –ComputerName "Nazwa_serwera_HyperV"
 7. Wykonaj export maszyny do nowego folderu (w przypadku Windows 2012 R2 można to zrobić bez wyłączania serwera)
  Export-VM –Name "Nazwa_serwera_DC" –ComputerName "Nazwa_serwera_HyperV" –Path "Sciezka_do_katalogu_z_miejscem_na_nowy_DC"
 8. Zaimportuj maszynę wybierając opcję Copy the virtual machine (create a new unique ID). Jeśli operację wykonujemy na tym samym hoście Hyper-V to należy edytować plik konfiguracji maszyny, znajduje się on w podkatalogu Virtual Machines w katalogu do którego exportowaliśmy maszynę. Plik ma postać GUID.xml (gdzie GUID to obecny GUID maszyny). Edytujemy wpis na pozycji:
  configuration / properties / name

  Szukamy ciągu: <name type=”string”>Nazwa_Starego_DC</name>

  Oraz koniecznie zmieniamy ścieżkę dla lokalizacji plików VHD, Snapshotów, Smartpagging oraz konfiguracji maszyny, w przeciwnym wypadku nadpiszemy oryginalny serwer DC.

  $vm = Import-VM –Path "Sciezka_z_exportem_maszyny_DC2" \
  –Copy –GenerateNewId \
  –VHDDestinationPath "Katalog_dla_noweg_DC\Virtual Hard Disks" \
  –SnapshotFilePath "Katalog_dla_noweg_DC" \
  –SmartPagingFilePath "Katalog_dla_noweg_DC" \
  –VirtualMachinePath "Katalog_dla_noweg_DC"
 9. Włącz kontroler źródłowy (jeśli go wyłączałeś) i nowo utworzony kontroler DC. Częścią procesu startu będzie to iż nowo utworzony kontroler DC wykona instrukcje jakie ma w pliku DCCloneConfig.xml by ustawić konfigurację sieci, nazwę komputera itp.

Opracowane na podstawie: http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2012/08/06/safely-cloning-an-active-directory-domain-controller-with-windows-server-2012-step-by-step-ws2012-hyperv-itpro-vmware.aspx

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.