Olimpiada w Sochi powered by Microsoft

Nie wiem czy wiecie – ale wsparcie informatyczne dla olimpiady w Sochi było zapewniane przez Microsoft. Poprzez rozwiązania chmurowe Azure można było zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami. W czasie zmagań olimpijskich ponad 100 milionów osób odwiedzało witrynę igrzysk, gdzie mieli do dyspozycji 6000 godzin materiałów video, 204 kanały Live. Cały rozmiar danych przekroczył 100TB, zaś […]

Integracja CRM 2013 i ADFS 3.0 kończy się komunikatem Requested Authentication Method is not supported on the STS

Integracja CRM 2013 i ADFS 3.0 kończy się komunikatem: MSIS7102: Requested Authentication Method is not supported on the STS. Serwer ADFS “nie rozumie” tego co przekazuje mu serwer CRM. Większość porad w Internecie kończy się tym – że ADFS 3.0 nie jest wspierany przez CRM 2013. Jest na rada. W konsoli ADFS należy otworzyć zakładkę […]

CRM 2013 brak dostępu do ustawień poczty

CRM 2013 wprowadził możliwość synchronizacji poczty, kalendarzy, zadań oraz kontaktów bez potrzeby instalacji dodatku CRM do Outlook-a. Niestety po imporcie ogranizacji z CRM 2011 do CRM 2013 dostępu do konfiguracji tej funkcji brakuje 🙁 A konkretnie brakuje w ustawieniach zakładki Settings -> Email Configuration Dostęp do w/w zakładki jest kluczowy bowiem tutaj znajdują się elementy […]

ADFS zmiana czasu wygaśnięcia tokena autoryzacji

Aby zwiększyć czas po którym token ADFS wykonujemy prostą modyfikację z poziomu PowerShell. Wartość jest podana w minutach. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TokenLifetime 480 -TargetName TUTAJ_NAZWA_TRUST Pobranie nazw Trust najprościej wykonać poprzez (przy okazji dostaniemy informację o długości życia Token dla danego Trust. Get-ADFSRelyingPartyTrust|fl Name, TokenLifeTime  

Import bazy CRM 2011 do CRM 2013 – Error o braku użytkownika z rolą System Administrator

Robiłem dziś import bazy danych z CRM 2011 do nowego CRM 2013 i napotkałem dość dziwny błąd – niestety nie wiele wyjaśniający 🙁 You must map your Active Directory user account to at least one enabled Microsoft Dynamics CRM User who has the System Administrator security role before the organization can be imported. Rozwiązanie: Deployment […]