PS – usuwanie vmguest ze wszystkich maszyn zarządzanych przez VMM

Po aktualiacji sterowników Hyper-V trzeba posprzątać – tj. usunąć dysk ISO podłączony do każdej z aktualizowanych maszyn.

Aby zrobić to szybko – wykorzystaj PowerShell for SCVMM

((Get-SCVirtualMachine | Where {$_.VirtualDVDDrives.ISO.Name  -like 'vmguest'})).VirtualDVDDrives|Set-SCVirtualDVDDrive -NoMedia -RunAsynchronously


 

Post Author: chris

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.