System Center 2012 R2 Rollup 8

Parę dni temu pojawił się nowy Rollup do produktów rodziny System Center 2012 R2. Wnosi przedewszystkim usprawnienia związane z Azure jak i poprawki różnych błędów. Szczegóły zmian można poznać klikając na poniższe łącza. Data Protection Manager 2012 R2 Operation Manager 2012 R2 Orchestrator 2012 R2 Service Provider Foundation 2012 R2 Virtual Machine Manager 2012 R2 […]

Wgrywałeś aktualizację RU7 do DPM 2012 R2 zaraz po wydaniu – no to masz kłopot…

W Rollup wkradł się błąd, który powoduje, iż punkty przywracania (Recovery Points), które zostały przeterminowane nie zostają poprawnie usuwane z dysku. Czego efektem jest szybki wzrost rozmiaru backupów na dysku. Błąd jest w skrypcie PowerShell, który odpowiada za oczyszczanie danych: pruneshadowcopiesDpm2010.ps1. Microsoft dość szybko zareagował i wydał poprawkę ponownie – niestety jeśli zdążyliście ją zaaplikować […]

Zdalne wyszukiwanie aktualizacji na serwerach i stacjach

Rozpoczynam dziś nową sekcję, w której będę umieszczał skrypty, których używam dla organizacji codziennej pracy. Wszystkie skrypty publikuję w postaci takiej jakie są, z prawem do ich pobierania, dowolnej modyfikacji. Nie biorę też odpowiedzialności za skutki ich działań. Jeśli skryptów używasz, i uważasz, że chciałbyś coś zmienić – skontaktuj się ze mną. Jeśli skrypt modyfikujesz samodzielnie – proszę […]

Konfiguracja czasu dla serwerów

Synchronizacja czasu dla systemów. Rzecz ważna, o której często się zapomina. W przykładach poniżej trzeba zmienić ntpserver1 i ntpserver2 na adresy nowych Windows > w32tm /config /manualpeerlist:”ntpserver1 ntpserver2″ /syncfromflags:manual /reliable:yes /update > w32tm /resync Linux sudo apt-get install ntpdate ntpdate “ntpserver1 ntpserver2” w/w polecenie trzeba dodać do Cron by się wykonywało przynajmniej raz na godzinę crontab […]

PS – usuwanie vmguest ze wszystkich maszyn zarządzanych przez VMM

Po aktualiacji sterowników Hyper-V trzeba posprzątać – tj. usunąć dysk ISO podłączony do każdej z aktualizowanych maszyn. Aby zrobić to szybko – wykorzystaj PowerShell for SCVMM ((Get-SCVirtualMachine | Where {$_.VirtualDVDDrives.ISO.Name  -like ‘vmguest’})).VirtualDVDDrives|Set-SCVirtualDVDDrive -NoMedia -RunAsynchronously