Kondom na USB :)

To mnie dziś rozbawiło… jakaś firma wymyśliła sposób jak podłączać np. telefon do niezaufanego gniazda USB (np. czyjegoś laptopa) bez ryzyka, że laptop np. pobierze nasze zdjęcia. W założeniu – to proste urządzenie ma połączyć nasz telefon wyłącznie linią zasilania – nie przekazując żadnych danych. W cenie 10 USD można to kupić pod adresem http://www.usbcondoms.com/    

Hyper-V i problem z NLB gościa

Jeśli korzystamy z NLB w trybie multicast na maszynach opartych o wirtualizację, może pojawić się sytuacja, w której do członków klastra NLB będzie dostęp ale wyłącznie po ich własnych adresach. Komunikacja z adresem klastra nie będzie działać. Dotyczy to w szczególności komunikacji wewnątrz tej samej podsieci adresowej (np. VLAN). Winę za to ponosi sama funkcjonalność multicast […]